egzaminator

Kiedy przystąpić do kursu na prawo jazdy?