kłopot

Komornik puka do drzwi – o długach słów kilka