kondycja fizyczna

Brak ćwiczeń prowadzi do niskiej kondycji fizycznej