mieszkańcy

Walka z gołębiami na wielkomiejskich parapetach!